forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

KLASIČNO SLIKARSTVO - ZLATA PALETA 2018

FOTOGRAFIJE - Otvoritev Tematske razstave Klasično slikarstvo za Zlato paleto Zveze likovnih društev Slovenije je bila 25. aprila 2018 v Velenjskem gradu v organizaciji Društva šaleških likovnikov. Pred razstavo je bilo brezplačno predavanje akademskega slikarja z naslovom Kompozicija, perspektiva, tonsko in koloristično slikarstvo.

IMG 2484V kulturnem programu so spregovorili: predsednik društva Salih Biščić, direktorica muzeja Mojca Ževart, predsednica ZLDS IMG 2499Klavdija Siitar in predsednik strokovne komisije mag. Zoran Poznič. Razstavo je odprl župan mestne občine Velenje Bojan Kontič. Rudarski oktet Velenje je popestril dogodek s pesmijo. Na razstavo so iz Zavoda Ars Viva uvrščeni: Frane Šajn, certifikat za delo Tihožitje ob kozarčku, Rasso Causevig Ladje v neurju in Željko Vertelj z delom Jadrnice ob Blatnem jezeru. V izboru je iz Zavoda Ars Viva sodeloval še Benjamin Žnidaršič.

Strokovna komisija je zapisala: »Klasično slikarstvo je vsekakor najzahtevnejša obrtna disciplina znotraj polja vizualnih praks. Za uspešen končni rezultat je nujno potrebna poglobljena analiza, poznavanje osnov likovne teorije, obvladovanje prostorskih ključev, razumevanje linearne perspektive, barvne teorije, ter predvsem veliko prakse. Prispela dela na natečaj za Zlato paleto, so v splošnem nekako zadovoljila stroge kriterije strokovne žirije. Žirija je lahko takšna stroga merila vzpostavila tudi zaradi kar visoke ravni skoraj vseh prispelih del, tako da se je žirija res lahko posvetila formalnemu in formalističnemu odnosu, se pravi analizi prispelih del. Seveda smo morali upoštevati tudi prostorske omejitve. Vsi ti elementi skupaj pred nas postavljajo skoraj 50 del, ki so v svojih IMG 2512IMG 2511vrhovih popolnoma enakovredna kateremukoli delu akademsko izobraženega umetnika, kar je zelo pohvalno. Slike niso samo obrtno osmišljene, torej tehnično perfektne, ampak nekatere med njimi nosijo tudi globlje sporočilo, atmosfero ter čustven naboj, kar je za pot, po kateri vsi hodimo in cilj h kateremu vsi temeljimo, nujen. Predstava, ki je pred nami, je lahko celotnemu projektu Zlate palete v ponos in vodilo za vnaprej.

Oprema del je na zadovoljivi ravni in kaže na velik napredek pri razumevanju celotne vizualne podobe likovnega dela. Opažen je rudi velik napredek pri razumevanju in upoštevanju zgoraj navedenih postulatov, ki nekako že 500 let narekujejo in vodijo vse tisto, kar nastaja znotraj polja, ki mu rečemo sodobno klasično slikarstvo. žirija z zadovoljstvom ugotavlja, da se na slovenskem za to žlahtno tradicijo, nadgrajeno z novimi temami in vsebinami, ni bati. Torej le s polno paro naprej, k platnu, barvam in čopiču.«

SREČANJE NA OŠ NOVA VAS

FOTOGRAFIJE - Z motivacijskimi delavnicami v projektu “Skupaj zmoremo več”, ki ga Zavod Ars Viva izvaja po šolah, hočemo mladim pokazati, kako se kljub invalidnosti z vztrajnostjo in odločnostjo da doseči marsikaj. Predavanja po šolah o invalidnosti so pomembna tudi zato, ker imajo mladi možnost spoznati, da je v življenju vsak problem rešljiv. Spoznajo lahko, da so njihove 20180423 101321najstniške težave, ki jih imajo z učitelji, starši in sovrstniki, v resnici nepomembne, če so zdravi, če vidijo, hodijo in lahko počnejo vse, kar si njihovo srce 20180423 090911zaželi. Ob tem se jih dotakne spoznanje, kaj pomeni odvisnost od drugih in biti na cesti deležen neposrednih, pa tudi prikritih pogledov. Živimo v času velikih preizkušenj. Skozi zgodbe invalidov spoznavajo resnično življenje in zrelostno z novo iskušnjo odraščajo.

Tako je bilo tudi 23. aprila 2018 na Osnovni šoli Toneta Šraj Aljoše v Novi vasi. Slikar, pesnik in pisatelj tetraplegik Benjamin Žnidaršič. S svojo življenjsko zgodbo je predstavil otrokom svoje otroštvo, svojo mladost in kako je prišel na invalidski voziček. Predstavil jim je kako je s svojo življenjsko izkušnjo zrasel in postal slikar z usti. Otroci tudi sami poskusijo slikati z usti in so nad svojimi izdelki nadvse presenečeni.

O svojih motivacijskih delavnicah pravi: “Presenečen sem, ko vidim, s kakšnim zanimanjem me poslušajo mladi in kako globoko v srce jim seže moja življenjska zgodba. Vsakokrat znova me presenečajo s vprašanji in vsako srečanje z njimi je nova zgodba.  Po šolah izvajam motivacijske delavnice zato, da bomo drug drugega bolje razumeli, bolje se bomo povezali patudi manj bo pogledov na cesti za invalidi! Naše težave ne bodo ostale tam nekje daleč, bodo del naše sredine.”

Projekti s poudarkom na socialnem vključevanju in raznolikosti sofinanciran Evropski sklad za regionalni razvoj in je bil pridobljen na javnem pozivu LAS Notranjska za sofinanciranje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS Notranjska.

Z BARVAMI POPESTRILI VZDUŠJE V DSO KOČEVJE

FOTOGRAFIJE - Na povabilo direktorice Doma starejših občanov Kočevje Lidije Žagar, smo se 20.4.2018 zbrali na likovni delavnici srečali trije člani mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z us

20180420 105111

ti ali nogami (VDMFK): Željko Vertelj, Vojko Gašperut in Benjamin Žnidaršič ter Zlatko Bernašek risarski mojster. Direktorica je na slikarsko delavnico povabila tudi učence osnovne šole in 20180420 115713stanovalce doma. Pri izvedbi je sodelovalo tudi nekaj prostovoljcev. Skupaj smo doživeli zabavo z barvami. Otroci so skupaj z delovnimi terapevtkami, prostovoljci in starejšimi ustvarjali polivanke in špricanke.

Naš namen je bil učiti otroke, da sodelujejo kot ekipa, uporabljajo veščine kritičnega mišljenja in reševanja problemov, razvijajo in cenijo dejstvo, da likovna umetnost zajema vse ljudi, ne glede na njihovo starost, barvo kože, veroizpoved in ekonomsko ozadje. Otroci si gradijo samozavest in samozaupanje ter istočasno uživajo v izkušnji učenja. Tudi izkušnja srečanja s starejšimi in invalidi promovira edinstvenost vsakega posameznika. Otrokovo udejstvovanje vodi k dobrim delovnim navadam, saj risanje in slikanje vključujeta koncentracijo in oblikovanje samodiscipline, vključuje kreativna odkrivanja in samo izražanje. Vse to, kar velja za otroško dušo, velja tudi za druge. Likovne umetnost nas uči, da smo strpnejši in bolj odprti, omogoča, da se izražamo kreativno, dviga samozavest in potrditev v umetnosti, reflektira pa se tudi na druga področja, saj se udeleženci takšnih delavnic naučijo, kako usmeriti reševanje problemov na inovativne načine; rastejo – intelektualno in emocionalno; omogoči, da prostor in čas bolj uživajo, ga cenijo in zanje postane bolj pomemben.

Hvala Domu starejših občanov Kočevje za organizacijo!

V VRTCU V STAREM TRGU PRI LOŽU

20180418 095617FOTOGRAFIJE - Benjamin Žnidaršič je v okviru projekta “Skupaj zmoremo več” 18. aprila 2018 obiskal vrtec "Polhek" v Starem trgu pri Ložu, z 20180418 100225namenom, da tudi otroški populaciji predstavi pojem drugačnosti. S svojo zgodbo in slikanjem je otroke prepričal, da drugačnost ni nekaj, kar bi se morali bati. Vstop invalida v vrtec je bil za otroke pomemben dogodek. Ob tem so se otroci srečali s številnimi novimi vprašanji, vtisi in doživetji. Za mnoge je prvič, da so se srečali z invalidnostjo.

Otroci se ob vstopu gosta v vrtec odzovejo različno. Nekateri se hitro prilagodijo novemu okolju in neznanim ljudem, drugi imajo običajne prilagoditvene težave. Vsi ti pojavi pa so pri večini otrok le prehodni in navadno hitro minejo. S pravilnim pristopom praviloma invalide sprejmejo z nekim socialnim čutom. Ko otrok vidi, da se sproščeno in naklonjeno pogovarjaš z vzgojiteljico, mu pomagamo, 20180418 100711da se bolje počutil in zaupa.20180418 102359

Tako privre na plano otroška domišljija, ki otrokom pomaga do rešitev in niso potrebne domiselne oblike seznanjanja z drugačnostjo, saj si jih otroci ob igri kar sami sproti izmišljujejo.

Sredstva za projekt Skupaj zmoremo več je zavod Ars viva pridobil na javnem pozivu LAS Notranjska za sofinanciranje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki jih sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

KORAK K SONČKU V ŠKOFJI LOKI

20180411 122209FOTOGRAFIJE - Inkluzija je tista vrednota, ki jo Zavod Ars Viva odločno zagovarja že vrsto let. V ta namen že vrsto let sodelujemo v projektu Korak k 20180411 115820Sončku, katerega temeljni cilj je udejanjanje pravic vseh otrok, da hodijo skupaj v šolo – »Eno šolo za vse«, ob enem pa ozaveščanje družbe o vključevanju. Z drugačnostjo ni nič narobe. Narobe je, ko drugačnost dobi negativen predznak, ko postane krivec za nerodnost, neugodje, in nenazadnje hotno ali nehotno izključevanje.

20180411 124605

Tako kot vedno, smo 11.4.2018 s slikarsko delavnico in pogovorom o invalidnosti navdušili osnovnošolce na Osnovni šoli Ceneta Štuparja v Škofji loki. Delavnico sta vodila Benjamin Žnidaršič in Vojko Gašperut, ki sta s svojima življenskima zgodbama otrokom približala, kaj predstavljajo pomembne stvari v življenju.

20180411 124029Ustvarjanje ustrezne socialne klime je klub sprejetju in dopolnjevanju zakonodaje še vedno nujno za uspešno izvajanje vključevanja v okolje in sistem izobraževanja. Številne generacije otrok še vedno ne razumejo kaj pomeni beseda drugačnost, saj v običajnem življenjskem okolju skupaj z generacijo svojih vrstnikov ne govorijo o teh temah. V šolskem ustaljenem učnem procesu pa se socialne teme ne pojavljajo toliko, da bi jo otroci razumeli. Seveda do takrat, ko se jih osebno dotakne socialni primer v družini.