forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

PLAKETA OBČINE POSTOJNA BENJAMINU ŽNIDARŠIČU

Ob občinskem prazniku Občine Postojna je slikar, pesnik in pisatelj Benjamin Žnidaršič prejel plaketo občine.
Občina Postojna svoj praznik praznuje 23. aprila v spomin na uničenje skladišča sovražnega bencina v Postojnski jami. Osrednjo prireditev so ob bogatem kulturnem programu pripravili v Kulturnem domu v Postojni kjer je župan postojnske občine Jernej Verbič zaslužnim občanom podelil tri visoka priznanja in tri plakete Občine Postojne.
Naš nagrajenec, član DP Istre in Krasa, je plaketo prejel za doprinos na kulturnem področju, saj je izjemno velik ustvarjalec in dejaven tako v matičnem društvu Istre in Krasa kot pri Zvezi paraplegikov Slovenije. Kulturna dejavnost pri naši Zvezi in pokrajinskih društvih je izredno razvejana,večino zaslug pa lahko pripišemo prav Benjaminu Žnidaršiču. Njegova prizadevanja pa so še posebej bogate sadove obrodila na likovnem področju, saj se na likovnih delavnicah izpopolnjuje več kot dvajset slikarjev, rezbarjev in kiparjev. Med njimi tudi osem najtežje gibalno oviranih tetraplegikov, ki so člani ali štipendisti mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Benjamin organizira slikarske delavnice oziroma predstavlja nekoliko drugačno slikanje tudi po osnovnih šolah po Sloveniji in zamejstvu. In tako se že najmlajši ćlani naše družbe na neposreden in prijeten način seznanjajo z invalidnostjo in življenjem invalidov.
Plaketa je torej prišla v roke pravemu človeku, ki ga pa bo obvezovala, da bo tudi v prihodnje nadaljeval s svojim poslanstvom.